skip to Main Content

Privacy Dashboard

Het AVG / GDPR Privacy Dashboard geeft u een management-overzicht van de stand van zaken van de privacyactiviteiten in uw organisatie. Het is een visuele weergave van uw privacybeleid waarmee uw organisatie snel en simpel up-to-date inzicht geeft inzicht in de verschillende aspecten die bij het beheer van privacyzaken aan de orde komen.

Het Privacy Dashboard is als PDF te exporteren, te koppelen met DMS oplossingen – zoals bijvoorbeeld Sharepoint – en via de API te integreren met managementsystemen van derden. Hierdoor heeft u of uw privacy officer of functionaris gegevens bescherming altijd de juiste rapportages en real-time informatie m.b.t. uw privacybeleid.

Privacy Dashboard - Professionals in Privacy

Enkele overzichten of widgets die in het dashboard getoond worden zijn:

 • Verwerkingsactiviteiten
  Hoeveel verwerkingsactiviteiten zijn er in mijn organisatie geregistreerd?
  Op hoeveel verwerkingen is een risicoanalyse uitgevoerd, en op welke verwerkingen is nog geen analyse gedaan?
 • DPIA / PIA / Risicoanalyse
  Hoeveel risicoanalyses worden er op dit moment uitgevoerd en hoeveel DPIA’s zijn afgerond?
 • Geïdentificeerde risico’s
  Hoeveel risico’s zijn er blootgelegd in de organisatie en wat is de classificatie van deze risico’s?
 • Maatregelen
  Welke maatregelen zijn benoemd en wat is de typering van deze maatregelen?
Back To Top