skip to Main Content

PIA / DPIA

Het uitvoeren van een risicoanalyse of DPIA is een uitgebreid en complex proces. PCC biedt een gestandaardiseerde DPIA die is ontwikkeld op basis van de NOREA en de Rijksoverheid modellen. De standaard DPIA is integraal gekoppeld met het register van verwerkingsactiviteiten. Het proces van het uitvoeren en vastleggen van de risicoanalyse wordt aanzienlijk versneld en vereenvoudigd omdat de beschikbare relevante gegevens uit het register worden verzameld en aangereikt.

Bij het uitvoeren van de analyse kan de gebruiker eenvoudig risico’s identificeren en vastleggen. Bij het vastleggen van de risico’s kan direct een classificatie worden gegeven, die ook zichtbaar wordt in de DPIA. Ook kan de gebruiker direct maatregelen ter mitigatie van het risico opvoeren. Zo leidt een DPIA niet alleen tot een volledige rapportage maar ook tot een werkbaar overzicht van gekoppelde risico’s en maatregelen waarop gestuurd kan worden.

PIA DPIA - Professionals in Privacy

De DPIA module ondersteunt eenvoudige analyses, maar ook complexe organisaties met een sterke verdeling van taken en verantwoordelijkheden voor de processen.

Onderscheiden kan worden de procesverantwoordelijke die de kenmerken van het proces goed kent en ook de risico’s in beeld heeft, de Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer die verantwoordelijk is voor het beschermen van persoonsgegevens in de organisatie en de eindverantwoordelijke die gaat over het prioriteren van maatregelen en budget.

Bij het uitvoeren van de DPIA kunt u gebruik maken van de standaard in Privacy Control Center (PCC) of een DPIA op maat voor uw organisatie of uw branche laten samenstellen.

Back To Top