skip to Main Content

Audit en Controle

De module voor audit en controle is ontwikkeld om uw privacybeleid voor de korte en de lange termijn te borgen. Los of gekoppeld aan eerder opgegeven maatregelen wordt een controleactiviteit benoemd en vastgelegd. De controle wordt beschreven, ingedeeld naar domein en toegekend aan een eigenaar. Daarnaast is het mogelijk om op te geven of de controle eenmalig is of periodiek herhaald dient te worden.

Audit en Controle - Professionals in Privacy

Dit is het sluitstuk van de cyclus: plan van aanpak, uitvoering, controle, aanpassen. Zo wordt via een natuurlijk werkproces uw privacybeleid en -beheer vertaald naar een agenda van activiteiten en periodieke controles.

Met de audit- en controlemodule heeft de interne toezichthouder, functionaris gegevensbescherming of privacy officer een krachtig middel om overzicht in zijn taken en verantwoordelijkheden te houden en zijn planning met leidinggevenden te delen.

Bij de registratie van de controles wordt de activiteit voorzien van de juiste status en binnen de module is het mogelijk om het verslag van de controle toe te voegen. De verslagen worden direct opgenomen in de documentenmodule zodat u alle documentatie op één plek beschikbaar hebt.

Back To Top